Otakar Walter

30.10.1890 - 08.05.1963


Literatura

« Zpět na detail autora

Soubor sochařské práce O. Waltra, akademického sochaře v Plzni. Soubor pohlednic. Úvod Jindřich Čadík. Nedatováno.

Wenig, Jan: K dílu Otakara Waltra. In: Sborník Pedagogické fakulty v Plzni. Umění VI. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1968, s. 50 - 51. Přetištěno v Sochařství 2008

(vh) (=Havlic, Vladimír): Waltr (sic!), Otokar. Heslo. In: Havlic 1990, s. 126-127.

Toman 1950, s.686
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru