Autorský tým

Mgr. Marcel Fišer, PhD.
Nar. 23. 11. 1969 v Sušici. Studia: 1991 - 1997 Ústav pro dějiny umění, Filosofická fakulta UK v Praze (Mgr.), 2005 - 2012 doktorandské studium na stejném pracovišti. 2012 obhájil dizertaci o Výtvarná sympozia v šedesátých letech. Od 1996 pracoval v Galerii Klatovy / Klenová jako historik umění a kurátor výstav, 2000 - 2009 jako ředitel, od 2009 ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu. V GKK jako kurátor připravil celou řadu výstav a následující dlouhodobé projekty: LINO - Mezinárodní sympozium linorytu (od 2001), START POINT - přehlídka nejlepších diplomových prací evropských akademií (od 2003). Editor Sborníku z historie a dějin umění (Galerie Klatovy / Klenová, od 2003). Studijní pobyty: 2003, únor-duben, tříměsíční stipendijní pobyt v Museum moderner Kunst - Stiftung Wörlen v rámci stipendia pro kulturní manažery IFA. 2006, studijní pobyt Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf; 2012 třítýdenní studijní pobyt v rámci v USA International Visitor Leadership Program. Účast na odborných konferencích: 2001 Postmodernismus v umění a literatuře, vědecké sympozium, Katedra českého jazyka a literatury PF ZU v Plzni, říjen 2001; 2003 1. sjezd historiků umění, Uměleckohistorická společnost, Praha; 2006 2. sjezd historiků umění, Uměleckohistorická společnost, Praha; 2006 Josef Váchal, vědecké sympozium, Klatovy (tajemník sympozia).

Mgr. Sabina Soušková

Nar. 26. 8. 1988 v Olomouci. Studium: 2008 - 2011 Katedra dějin umění, Filozofická fakulta UP v Olomouci (Bc.). 2011 - 2013 Katedra dějin umění, Filozofická fakulta UP v Olomouci (Mgr.), diplomová práce: Pomníková tvorba v České republice 1989 - 2012 v kontextu současné sochařské produkce. Od září 2013 interní doktorandské studium tamtéž. 2013 Cena rektora, 1. místo v kategorii humanitní vědy za bakalářskou práci Obrazy z let 1989 - 2007 ze sbírky Muzea moderního umění v Olomouci. 2013 Cena děkana FF UP, 2. místo za práci Znakové skutečnosti pomníkového díla.

Mgr. Jana Kořínková

Nar. 19.3. 1981 v Přerově. Studium: 2000 - 2007 Anglický jazyk a literatura, Teorie a dějiny výtvarného umění, Filosofická fakulta MU v Brně. Od 1995 člen SPKH, o.s., sdružení podporující rozvoj a výzkum umění ve veřejném prostoru. Od 2007 monitoring stavu sochařských realizací do veřejného prostoru města Brna vzniklých po r. 1945 (spolupráce s Mgr. Tomášem Hladíkem).

Mgr. Andrea Svitáková

Nar. 23. 6. 1987 v Praze. Studium: 2007 - 2012 Dějiny umění, Filosofická fakulta MU v Brně. Bakalářská práce: Stanislav Rolínek a sochařství v přírodě. Magisterská práce: Sochař Vilím Amort (1864-1913). Další projekty: Arts lexikon - výkladový slovník arts managementu a arts marketingu.

Mgr. et. Mgr. Olga Macáková

Nar. 3. 6. 1983 v Hořicích v Podkrkonoší. Studium: 2002 - 2008 Teorie a dějiny dramatických umění, Filosofická fakulta UP v Olomouci. Magisterská práce: Expresionismus v českém dramatu. 2005 - 2012 Teorie a dějiny výtvarného umění tamtéž. Magisterská práce: Čeněk Vosmík (1860 - 1944). V současné době je na dlouhodobém zahraničním pobytu.

Anna a Karel Kocourkovi

Anna Kocourková (1942, Plzeň) a Karel Kocourek (Bechyně) je dvojice fotografů a výtvarných organizátorů, která se podílí na fotodokumentaci projektu. Fotografii se cílevědomě věnují od poloviny šedesátých let. Anna Kocourková vystudovala Školu výtvarné fotografie v Brně (1972 - 1976). Od počátku devadesátých let se angažují jako organizátoři řady mezinárodních uměleckých projektů (zejm. cyklus Grenzgänger, mezinárodní sympozium Jan Nepomucký - světec střední Evropy). Za tyto aktivitu byla Anna Kocourková oceněna (1999 Kulturní medaile spolkové země Horní Rakousy, 2001 ocenění St. Anna Preis).

databaze

↑ nahoru