Publikace

Marcel Fišer: Umění v Domažlicích

Cena 120 Kč + poštovné. Objednávky na: marcelfiser@gmail.com.

Právě vyšel čtvrtý díl edice Umění ve veřejném prostoru věnovaný Domažlicím - městu snad s nejzajímavějším fondem tohoto druhu umění u nás. Nacházejí se tu velkolepé pomníky J. V. Myslbeka a Otakara Švece (ten zde má hned dva), tři náhrobky Františka Bílka, z nichž ten Hanův je vůbec největším v jeho díle, nebo portrétní galerie menších pomníků a pamětních desek počínající Vosmíkovou Boženou Němcovou (1895) až po řadu realizací Karla Kuneše ze 70. a 80. let. Kniha podrobně analyzuje jejich historii a obsah, vedle toho přináší např. příběh nerealizovaného pomníku bitvy u Domažlic Kamila Roškota nebo zajímavé osudy zdejších sochařů Aloise Langenbergera, Vladimíra Bretschneidera a Václava Amorta.

Marcel Fišer, Michael Rund: Umění v Sokolově

Cena 120 Kč + poštovné. Objednávky na: marcelfiser@gmail.com.

Třetí svazek edice věnuje větší pozornost zdejšímu malíři a sochaři Tonimu Schöneckerovi a zejména Hornickému domu s mimořádným reliéfním vlysem Srba-Schlossbauera a pozoruhodnou výzdobou z přelomu 60. a 70. let. Významným objevem byl cyklus dekorativních obrazů na sádrovém podkladu Josefa Jíry v zádveří bytovek z konce 50. let.

Zbyněk Černý, Marcel Fišer: Umění v Chebu

Cena 120 Kč + poštovné. Objednávky na: marcelfiser@gmail.com.

Druhý svazek edice mapující umění ve veřejném prostoru v jednotlivých městech vyšla ke stejnojmenné výstavě v GAVU Cheb. Kniha sleduje tento druh umění od 19. století do současnosti. Samostatné kapitoly jsou věnovány dvou chebským sochařům Karlu Wilfertovi st. a Johannu Adolfu Mayerlovi, další pak pomníkům a pamětním deskám, umění spojeném s architekturou a volným sochám.

Marcel Fišer: Umění v Klatovech

Cena 120 Kč + poštovné. Objednávky na: marcelfiser@gmail.com.

Publikace koncipovaná jako první svazek edice mapující umění ve veřejném prostoru v jednotlivých městech vyšla ke stejnojmenné výstavě v klatovském muzeu. Kniha sleduje tento druh umění od 19. století do současnosti. Je členěna do několika kapitol. Po úvodní studii následuje kapitola, jež se zabývá pomníky a pamětními deskami. Další jsou věnovány náhrobkům na klatovském hřbitově, umění spojeném s architekturou, volným sochám a konečně nejvýznamnějším osobnostem, které se jsou spojeny s uměleckou výzdobou Klatov (Josef Čejka, Vilém Glos, Gustav Fifka, Jan Rybák, Václav Fiala).

Venku / Draussen. Umění ve veřejném prostoru v jihozápadních Čechách a Dolním Bavorsku 1990-2010 / Kunst im öffentlichen Raum in Südwest-Böhmen und Niederbayern 1990-2010.

Cena 70 Kč + poštovné. Objednávky na: marcelfiser@gmail.com.

Katalog k výstavám v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech (Galerie Klatovy / Klenová) a v Sankt Anna-Kapelle, Pasov (Kunsverein Passau)se zabývá uměním ve veřejném prostoru ve dvou příhraničních oblastech po razantní politické změně v ČR v roce 1989 a jejich srovnáním. Po úvodní studii Marcela Fišera následují medailony jednotlivých realizací (např. od V. Fialy, O. Císlera, J. Příhody, A. Burešové, L. Čermáka, J. Hůly, M. Kotrby, V. Preclíka, M. Gabriela) a fenoménů (sochařský park na Kenové, sympozia v jihozápadních Čechách, Prachatice a O. H. Hajek). Podobně je koncipována německá část. Texty Marcel Fišer, Martin Ortmeier, grafická úprava Martin Kutálek, foto Karel Kocourek a další.

databaze

↑ nahoru