Havlic, Vladimír - Potužáková, Jana - Sýkora, Miloslav: Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech 1945 - 1990. Plzeň: ZN 1990.

Rok vydání

0000

Charakteristika

Havlic, Vladimír - Potužáková, Jana - Sýkora, Miloslav: Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech 1945 - 1990. Plzeň: Západočeské nakladatelství 1990.


↑ nahoru