František Pacík

Sloup

Volná plastika v areálu středních škol a internátů v Plzni na Slovanech

Sloup

Repro: František Pacík. Katalog. Arbor vitae 2008

Časové údaje

Sádrový model 1965, realizace 1967 (Klimešová 2008 omylem uvádí dvě různé datace: na s. 117 1969, na s. 150, pozn. 161 1967 dle datování ve Výtvarném umění 9-10/1969 - zde asi zaměnila za rok publikování). Protože škola byla uvedena do provozu v r. 1967, přikláním se k tomuto datu.

Materiál

nehodívský mramor

Rozměry

v. 900 cm

Umístění

Plzeň - Slovany, areál škol a internátů (Koterovská 85), nedaleko kruhového objezdu, na němž se kříží ulice Částkova a Koterovská.

Souřadnice

49°43'59.8764"N, 13°24'10.188"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Solitérní plastika se nachází na travnatém prostranství mezi budovou internátu a školními budovami. Je vytvořena z modrošedého nehodívského mramoru a skládá se z několika navzájem navazujících dílů, na několika místech je drobně poškozena. "Sloup je pokryt dynamickým vertikálním vlněním realizovaným v několika úrovních nízkého reliéfu. V prvním významovém plánu je můžeme chápat v souvislosti s určením plastiky pro elektrotechnickou školu jako jakési volně parafrázované fyzikální proudy. Sugestivita práce ale naznačuje, že za tímto prvním, technickým plánem může Sloup obsahovat ještě jiný výklad, v němž by reliéf mohl mít povahu metafyzického energetického vlnění. Koncepčně na tuto práci Pacík navázal ve své poslední realizaci, v náročném a enigmatickém mramorovém reliéfu pro Štěchovice z první poloviny 70. let." (Klimešová 2008, s. 117)

Historie

Areál, tvořený dopravní a elektrotechnickou průmyslovkou (Klimešová 2008, s. 117 uvádí pouze druhou školu), budovami internátů a jídelny, byl otevřen v září 1967, kdy byla socha nejspíš osazena. Již v roce 1965 Pacík publikoval fotografii sádrového modelu (Výtvarná práce 13, 1967, č. 17, s. 6).

Literatura

Výtvarná práce 13, 1967, č. 17, s. 6 (foto sádrového modelu).

Mráz, Bohumír: Výtvarné realisace v naší architektuře. Výtvarné umění, 1969, č. 9-10, s. 422 - 454.

Klimešová 2008, s. 117, s. 150, pozn. 161.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru