Jaroslav Veselák

Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni

Pamětní deska spisovatele, kritika a ředitele Městské knihovny na budově Studijní a vědecké knihovny

Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni

Foto Karel Kocourek.

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • Slévárna - Jícha Václav (odlitek)

Soubor

Okružní pás sadů kolem centra Plzně (Smetanovy, Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy sady)

Časové údaje

Odhalena 14. listopadu 1997.

Materiál

bronz

Umístění

Plzeň, budova Studijní a vědecké knihovny, Smetanovy sady 2.

Souřadnice

49°44'42.648"N, 13°22'32.0628"E  mapa

Majitel

Město Plzeň, kterému patří budova.

Památková ochrana: ne


Popis

Do bronzové desky s reliéfním nápisem, umístěné v poli mezi dvěma okny v přízemí budovy směrem do Smetanových sadů, je v horní části zasazeno plnoobjemové poprsí, vložené do prázdného "vyříznutého" tvaru, kopírujícího jeho obrys, takže ve výsledku má busta podobu vysokého reliéfu. V horní části přesahuje obrys hlavy pravoúhlý tvar desky. Autor je zachycen v pozdním věku, autor zvolil realistické pojetí bez idealizace a živý, nehlazený rukopis. Nápis: "BOHUMIL POLAN / 1887 - 1971 / UMĚLECKÝ KRITIK · BÁSNÍK / ŘEDITEL MĚSTSKÉ KNIHOVNY / V PLZNI 1927 - 1947".

Historie

Plzeňský literární a výtvarný kritik, básník a knihovník Bohumil Polan (vlastním jménem Bohumil Čuřín, 18. 11. 1887 Plzeň - 25. 7. 1971 Plzeň) byl ředitelem Městské knihovny v Plzni (1927-1947). Tato instituce také iniciovala realizaci této pamětní desky u příležitosti 120. výročí narození. Jelikož umístění na budovu městské knihovny v ulici Bedřicha Smetany nebylo možné, vhodným místem pro osazení desky se ukázal čelní trakt budovy Studijní a vědecké knihovny ve Smetanových sadech, která je v majetku města Plzně. Knihovna města Plzně vyzvala pětici plzeňských sochařů Jaroslava Šindeláře, Miroslavu Novou, Františka Bálka, Karla Němce a Jaroslava Veseláka, aby vytvořili skici v rámci následujících parametrů: ušlechtilý materiál, cena včetně realizace do 100 tis. Kč, text: viz realizovaná deska, portrétní zpracování vítáno, a to do 31. října 2007. Skicovné bylo stanoveno na 1.000 Kč. Návrhy nakonec dodali F. Bálek, M. Nová a J. Veselák. Výběrová komise ve složení PhDr. Jaroslav Vyčichlo (ředitel SVK), PhDr. Dagmar Svatková (ředitelka KMP), Vladimír Líbal (OK KÚ PK), MgA. et Mgr. Roman Černík (vedoucí OK MMP), Mgr. Petr Marovič (OPP MMP), Ing. Petr Domanický (NPÚ - ÚOPP) a Mgr. Václav Malina (ředitel GMP) vybrala návrh Jaroslava Veseláka. Celkové náklady ve výši 120 000 Kč si napůl rozdělily město Plzeň a Plzeňský kraj. Akademický sochař Jaroslav Veselák při vytvoření portrétu vycházel z fotografií a Polana zachytil ve zralém věku. Desku odlila firma "Slévárna - Jícha Václav" v Kralovicích. Odhalením pamětní desky dne 14. listopadu 2007 byla zahájena vědecká konference Bohumil Polan a umělecká kritika.

Literatura

lov: Polan má pamětní desku [rozhovor s Dagmar Svatkovou]. Plzeňský deník. 2007, roč. 16, č. 268 (16.11.2007), s. 4.

tk: Pamětní desku zaplatí kraj i město. Plzeňský deník. 2007, roč. 16, č. 172 (26.7.2007), s.
2.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru