Slavoj Nejdl

Památník obětem fašismu a válek v Plzni

Památník obětem fašismu a válek v Plzni

Foto Karel Kocourek.

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • Hynek Gloser (architekt)

Časové údaje

1965 (soutěž) až 1967 (realizace dle datace na pomníku)

Materiál

travertin, žula (deska)

Umístění

Plzeň, náměstí Míru

Souřadnice

49°43'50.2248"N, 13°22'15.0564"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Kompozice pomníku je založena na působivé konfrontaci čelně orientovaného travertinového bloku a výrazně nízkého a naopak širokého soklu v podobě pochozí žulové desky, na jejíž čelní straně je v jedné linii nápis: ČEST TOMU, KDO SE BRÁNÍ, ZA VOLNOST UMÍ ŽIVOT DÁT. 1967. (Podobné řešení s nízkým soklem, na němž je nápis, autor zvolil i u pomníku v Klatovech.) Socha ve své téměř abstraktní stylizaci představuje sevřený šik postav, tvořících lidskou zeď, čelící násilí. Asociace se zdí - možná dokonce s popravčí zdí, což by odpovídalo motivu oběti v nápisu - je podpořena i použitím kamene, který svou materiálovoou surovostí umocňuje naléhavost a autenticitu sdělení.

Historie

Na konci šedesátých let prožíval Slavoj Nejdl asi nejšťastnější tvůrčí období. Zúčastnil se důležitých výstav (Olomoucká bilance, 1967, Socha a město, 1969), kterými se vřadil mezi širší špičku českého umění. V té době také pobýval v Plzni v rámci dosud blíže nejasné stipendijní akce, spolu s ním tu např. působil i František Pacík, který tu však vytvořil mnohem více prací.Nejdl v Plzni vytvořil reliéfy pro Komorní divadlo a další práce pak v západočeském regionu (Klatovy, Mariánské Lázně). Soutěžní návrh pomníku měl název Lidé a vznikl v roce 1965.

Menší, ovšem jinak téměř totožná varianta sochy v betonu, pocházející z téhož roklu, byla v roce 1969 pod názvem Lidé vystavena na důležité výstavě Socha a město v Liberci a je zde dodnes vystavena. Plzeňský pomník patří k nejzdařilejším pomníkovým realizacím té doby u nás.

V březnu a dubnu 2010 proběhla celková rekonstrukce pomníku, k níž dal podnět Český svaz bojovníků za svobodu. Plán zpracoval autor původního urbanistického řešení Hynek Gloser. Součástí opravy bylo očištění a tmelení sochařské části, přeložení žulového obkladu včetně vyrovnání desky a obnovení písma na přední hraně žulového obkladu. Celý povrch byl ošetřen speciálním přípravkem, který ho chrání před poškozením sprejery. Dále byl základní kamen přemístěn do přední části památníku na jeho osu a doplněn deskami s nápisem. Zároveň byl oznámen záměr doplnění celého díla o tři kamenné pylony na rozšířené ploše z žulových desek. Na pylonech budou nápisy přibližující dalším generacím význam obětí válek. Oprava přišla na 415 tisíc korun.

Literatura

Katalog výstavy v Galerii bratří Čapků. Praha: SČVU 1968. (zde foto z realizace - osazování horního dílu)Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru