Vladimír Havlic

03.04.1944 - 07.09.2004


Malíř, sochař, grafik, publicista. Působil v Plzni.

Narodil se v Plzni 3. dubna 1944. Jeho bratr Jan Havlic (1938 - 1990) byl rovněž malířem. Po Střední odborné výtvarné škole v Praze studoval na Vysoké škole umelecko-prumyslové v Praze (1963 - 69, prof. F. Muzika). Poté pracoval v různých kulturních zařízeních a jako odborný asistent na Pedagogické fakulte v Plzni. Věnoval se malbě, grafice, loutkové tvorbě i sochařství. Ovlivnil jej plzeňský sochař Otakar Walter. Vytvořil několik návrhů medailí a pamětních desek zejména v 90. letech (např. reliéfy pro památník legionářů v Plzni). Rozsáhlá kulturně-politická a publikační činnost: založil grafickou dílnu ČFVU v Plzni, významně se zasloužil o obnovení památníku T. G. Masaryka v Plzni a napsal o tom publikaci, r. 1992 se zasloužil o obnovení vlastivědného a kulturního časopisu Plzeňsko. Shromažďoval informace o západočeských výtvarnících (založil archiv ZKO SČVU, dnes v Státním oblastním archivu v Plzni), je spoluautorem knihy Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (Plzeň 1990). Zemřel 7. září 2004.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru