Vincenc Makovský

03.06.1900 - 28.12.1966


Skupinové výstavy

« Zpět na detail autora

1932 - Poesie 32, Mánes, Praha

1935 - První výstava surrealismu v Praze, Mánes, Praha

1936 - I. jarní Zlínský salon, Zlín

1937 - Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha

1937 - L´art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž

1937 - Arts et Techniques dans la Vie moderne, Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž

1939 - Výstava podobizen (Práce členů Mánes za padesát let), Mánes, Praha

1940 - Matka, dítě, rodina ve výtvarném umění, Pavilon ve Smetanových sadech, Olomouc

1942 - Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1945 - 50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno

1945 - Mánes 1907 - 1938, Mánes, Praha

1946 - České moderní sochařství od Guttfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1947 - Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh

1948 - Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno

1948 - Umění a kýč. Podobizna, Dům umění města Brna, Brno

1949 - Sculptura cehoslovaca, Istitutul roman petrum relatium culturale cu strainatate, Bukureš

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1949 - Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1950 - Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění,  Praha

1951 - Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň

1952 - Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1956 - Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957 - IV. Bienal do museum de artemoderna, São Paulo

1959 - Masterpieces of Czech Art, Edinburg

1959 - České moderní malířství, Dům umění, Zlín

1959 - Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky

1959 - České moderní malířství, Dům umění, Ostrava

1960 - Skupina výtvarných umělců v Brně 1922 - 1938, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1960 -Tvůrčí skupina Mánes, Mánes, Praha

1961 - Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1960 - Hluboká 1961, Dům umění města Brna, Brno

1961 - Hluboká 1961, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1961 - Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín

1962 - Jaro 62, Mánes, Praha

1963 - Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1964 - Kresby a plastiky žíků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny, Praha

1964 - Imaginativní malířství 1930 - 1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1965 - Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha

1965 - Sochařské bilance 1955-1965, Olomouc

1966 - Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha

1966 - Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha

1966 - Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen

1967 - Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961 - 1966, Dům umění, Ostrava

1967 - České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves

1967 - František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1968 - Sculpture tchécoslovaque de Myslbek á nos jours, Museé Rodin, Paříž

1968 - Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno

1968 - Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

1968 - České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny, Praha

1969 - Česká a slovenská medaile 1508 - 1968, Letohrádek královny Anny, Belveder

1971 - Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1971 - Češka skulptura XX vijeka, Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo

1971 - České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno

1971 - Umění a doba - české umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha

1971 - Umění a doba - české umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha

1971 - Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945 - 1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1971 - České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava

1972 - Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha

1973 - La médaille Tchécoslovaque á la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž

1975 - České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha

1976 - Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc

1981 - České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1988 - Linie/ barva/ tvar, Praha

1996-Český surrealismus 1929-1953, Praha

2012-Rytmus+Pohyb+Světlo, Plzeň
Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru