Václav Markup

10.09.1904 - 18.07.1995


Keramik, řezbář, sochař, pedagog, uměleckoprůmyslový výtvarník.

Narozen 10. září 1904 v Chlumu u Rakovníka. Zemřel 18.červnence 1995 v Praze.

"...patří k umělcům - sochařům, kteří vstupovali do výtvarného života na počátku třicátých let, poučeni studiem českého a francouzského sochařství, ale sám usiloval o vlastní vyjádření v pevné realistické formě v duchu obnovené novoklasicistické tendence. Václav Markup byl nejmladším z generace sochařů narozených kolem roku 1900, jako byli Karel Lidický, Josef Kaplický, Josef Wagner, Bedřich Stefan a další. (...) Již před studiem na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1921-1925 u profesora Josefa Mařatky) pracoval Václav Markup v rakovnické továrně na šamot, což jej přivedlo do keramického oddělení k profesorce Heleně Johnové, odkud přešel do ateliéru Mařatkova. Rodinná tradice práce se dřevem, která se udržovala u Markupů po několik generací jej posléze přivedla na Akademii výtvarných umění v Praze k profesoru Bohumilu Kafkovi, žáku Josefa Václava Myslbeka; u kterého po ukončení školy působil Václav Markup jako asistent. V té době (v roce 1935) se stal také členem SVU Mánes (...)." Jiří Karbaš (viz soupis literatury)
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru