Václav Lokvenc

12.01.1930


Sochař, grafik. Působí v Karlových Varech.

Narodil se 12. ledna 1930 v Červeném Kostelci. Vyučil se litografem, v letech 1947 - 1952 studoval AVU v Praze (V. Sychra, V. Nechleba, K. Pokorný). ("Začínal jsem jako malíř. Ale protože už tehdy mě to táhlo k sochařině, chodil jsem současně do školy Karla Pokorného, kde jsem s nimi dělal, on mě korigoval a v podstatě mě považoval za svého žáka. Ale jinak jsem studoval u profesora Vladimíra Sychry malířství. V roce 1955, kdy už jsem byl v Karlových Varech, jsem se zúčastnil celostátní soutěže na sochu Karla Purkyně na náměstí v Praze. Dostal jsem třetí cenu, což byl velký úspěch. A tak jsem se začal sochařině věnovat víc." (V. Havlic) Od roku 1954 působil v Karlových Varech. Přišel sem nejspíše v souvislosti se zakázkou pro Dům kultury v Ostrově nad Ohří, kde spolu s Jarmilou Kalašovou vytvořili malby na skle zachycující hornickou symboliku jáchymovských dolů nad vstupy do společenských sálů. Na okupaci v roce 1968 reagoval umístěním sochy Srdce (alternativní názvy Rozpolcený, Ten, který snímá hříchy světa) do parku před karlovarskou hlavní poštou. Socha rozděleného srdce jako symbol vzdoru vznikla rok před okupací, po roce 1989 koupilo její variantu ve dřevě karlovarské muzeum. Socha byla po dvou dnech odstraněna a autor měl v 70. a 80. letech politické problémy. Po roce 1989 se stal prvním nekomunistickým primátorem Karlových Varů (do 1992). V roce 1994 vytvořil pro partnerské město Carlsbad v USA sochu zakladatele města kapitána Frasiera.

"Raná tvorba Václava Lokvence, převážně v keramických materiálech, zahrnuje řadu figur drobnějších formátů a portrétních hlav, jež svými vyváženými formami upomínají na odkaz českého neoklasického sochařství. Postupující 60. léta svou uvolňující se atmosférou přinášejí do tvorby Václava Lokvence i nové vlivy a proměňující se výtvarný jazyk. Barokní inspirace se v jeho díle neobjevila jako vnější, ryze formální nebo snad motivické navazování, ale jako vnitřní rozumění dynamickému hledání určení prostoru skrze budování tvaru. V následujících letech pracuje Václav Lokvenc s kamenem, polychromovanou keramikou a objevuje mosazný plech, jehož tvarováním a následným svařováním a cizelováním buduje tvar. Lokvencova sochařská tvorba je provázena tvorbou grafickou a kreslířskou a můžeme vidět, že se tvarově i obsahově prolíná a doplňuje. Jeho sochařské dílo vždy charakterizuje jistá malířskost projevující se v plynutí formy bez ostrých zlomů a jeho tvorbu grafickou pak prostorový vjem, smysl pro rozvinutí objemů." (E. Neumannová, text k výstavě 2010)
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru