Josef Škoda

01.05.1901 - 15.08.1949


Literatura

« Zpět na detail autora

Zemková, Michaela. Václav, Bohumil a Josef Škodovi in Dvacet let Společnosti ochránců památek ve východních Čechách: (1990-2010). Hradec Králové: Balustráda, nakladatelství Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, 2010, 152 s. ISBN 978-80-87172-05-6

VÍTKOVÁ, Martina. Dva palcáty, tři pavézy, kalich a nepřemožitelný: příběh dvou soutěží na sochu Jana Žižky z Trocnova pro Hradec Králové. Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. Hradec Králové : Státní okresní archiv : Studijní a vědecká knihovna : Muzeum východních Čech : Galerie moderního umění : Knihovna města Hradce Králové ; Zámrsk: Státní oblastní archiv, 2011, č. 8, s. 221-236. ISSN 1214-5211
ŠTĚRBA, Karel. Básník František Halas - na poslední návštěvě u sochaře Josefa Škody. Pochodeň : krajský orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. 4. 11. 1949, čís. 43, s. 6. 
Básník František Halas a sochař Josef Škoda. Pochodeň : krajský orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. 25. 11. 1949, čís. 46, s. 6. 
VÍTKOVÁ, Martina. Josef Škoda sochu Žižky nestihl dokončit [online]. Hradecký deník, 2011-05-03, [cit. 2011-11-01]. Dostupné online.
VÍTKOVÁ, Martina. Socha Jana Žižky je dobrá, jen se na ní podepsaly vleklé přípravy [online]. Hradecký deník, 2011-05-10, [cit. 2011-11-05]. Dostupné online.
Podlipanské muzeum v Českém Brodě [online]. Výletník.cz, [cit. 2011-11-01]. Dostupné online.
VÍTKOVÁ, Martina. Pomník Boženy Němcové využila i tehdejší garnitura [online]. Hradecký deník, 2011-02-23, [cit. 2011-11-05]. Dostupné online.
Anděla Horová a kol.. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. 1. vyd. Svazek 2. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0522-6. Heslo Škoda, Josef, s. 826-827.
VLČKOVÁ, Věra. Akademický sochař Josef Škoda - 100. výročí narození. Náš čas. 2. 5 2001, roč. 41, čís. 17, s. 5. ISSN 1210-6321.
JAKL, Jan. Josef Škoda pomník Žižky nedokončil. Mladá fronta DNES : Východočeské vydání. 26. 8 1999, roč. x, čís. 198, s. čtyři. ISSN 1210-1168.
KMOŠEK, Petr. Dílo stále živé : K osmdesátému pátému výročí narození sochaře Josefa Škody. Pochodeň : Orgán východočeského KV KSČ. 31. 5. 1986, čís. 126, s. 4. ISSN 1801-285X.
ŠKODA, Josef. Dílo akademického sochaře Josefa Škody: Upomínková publ. k souborné výstavě : Hradec Králové v květnu 1951. Hradec Králové : Krajské nakladatelství KNV, 1951. 31 s.
TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců. 3. vyd. Svazek 2. Praha : Rudolf Ryšavý : Tvar, 1950. Heslo Škoda, Josef, s. 540-541.
ŠTĚRBA, Karel. Básník František Halas - na poslední návštěvě u sochaře Josefa Škody. Pochodeň : krajský orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. 4. 11. 1949, čís. 43, s. 6. 
ŠTĚRBA, Karel. Josef Škoda v práci i životě. Pochodeň : krajský orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. 26. 8 1949, čís. 33, s. 4. 
šifra -šl. Soudruh Josef Škoda zemřel. Pochodeň : krajský orgán Komunistické strany Československa pro Královéhradecko. 19. 8 1949, čís. 32, s. 4. 
Tvůrce pomníku M. Tyrše, akademický sochař bratr Josef Škoda z Hradce Králové s chotí u svého díla. Jas. 11. 11 1932, čís. 46, s. 5.
Autor hesla:

Martina Vítková

↑ nahoru