Jaroslav Bejček

09.07.1926 - 17.09.1986


Jaroslav Bejček

Jaroslav Bejček

sochař, grafik, malíř, ilustrátor

Jaroslav Bejček se narodil 9. července 1926 v Louce u Litvínova. Po 2. světové válce studoval na Státní odborné keramické škole v Teplicích, kterou dokončil roku 1948. Mezi jeho tehdejší spolužáky patřil např. sochař Vladimír Šmíd. Po střední škole byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde studoval v ateliéru užité grafiky u prof. Karla Svolinského. V roce 1954 odcestoval do Číny, kde se oženil s umělkyní Li Ki Sun, která s ním po návratu do Československa v roce 1958 spolupracovala na mnoha realizacích pro veřejný prostor v severočeských městech např. v Mostě, Ústí nad Labem aj.
Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru