Krematorium Klatovy

Charakteristika

Krematorium bylo postaveno na severním okraji města, na pozemku přiléhající k městskému hřbitovu. Arhcitektonický návrh Miloslav Kadeřábek. Stavba probíhala v letech 1981 - 1984 (projekce Výstavby účelových zařízení Praha, generální dodavatel Okresní stavební podnik v Klatovech, investiční zajištění stavby Technické služby města Klatov, cena 20 355 tis. Kčs). Krematorium bylo slavnostně otevřeno 22. dubna 1985. Budova má tvar bloku s parabolicky prohnutou střechou, bočními železnobetonovými stěnami a prosklenou čelní stěnou. Přes nezvyklý tvar a výraznou siluetu se v obrazu města příliš neuplatňuje. Z dálkového pohledu je vidět pouze při při příjezdu do města od Štěpánovic, ani zde ovšem není obzvláště nápadná. Přesto jde na svou dobu o výraznou architekturu a povšimli si ji i autoři klatovského dílu Šumných měst. O jejím autorovi není příliš známo. Kapacita obřadní síně je 250 osob. Svítidla navrhl sám Miloslav Kadeřábek.
Seznam prací

Symbolická plastika

Symbolická plastika

Plastika koncipovaná jako plastický prvek na sloupu u krematoria v Klatovech
Dvě skupiny postav

Dvě skupiny postav

Dva několikadílné reliéfy na stěně smuteční síně krematoria v Klatovech


Lokace vyhledávaného sochařského souboru:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru