Břetislav Benda

Vítězství revoluce

Pomník osvobození od fašismu v podobě alegorické postavy ženy s puškou v Milevsku

Časové údaje

1950, osazeno možná až 1951 v rámci celkových úprav náměstí.

Materiál

bronz, žula (sokl)

Umístění

Milevsko, náměstí Edvarda Beneše

Souřadnice

49°27'2.6496"N, 14°21'34.5816"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Na žulovém soklu uprostřed kašny bronzová postava mladé ženy mírně nadživotní velikosti na bronzovém plintu nepravidelného tvaru. Je zobrazena v kroku s levou nohou vykročenou vpřed, ve zdvižené pravici drží ratolest (?) jako symbol vítězství, v levici spuštěné při těle pušku. Pod prostým, v pase přepásaným šatem se výrazně rýsují ňadra. Socha je čelně orientovaná a gesto i pohyb dívky směřuje k divákovi.
Protože Benda byl přesvědčeným komunistou, nepřekvapuje, že válečný pomník pojal v duchu dobové propagandy jako připomínku květnové revoluce, od níž vedla přímá cesta k únoru 1948. A protože s květnovým povstáním byl nedílně spjat boj na barikádách a s bojem na barikádách alegorická postava Svobody, uchyluje se k tomuto tradičnímu alegorickému aparátu. Delacroixovu Svobodu zde dokonce doslovně parafrázuje v postoji s nakročenou pravou nohou, vztyčenou levicí a puškou ve spuštěné pravé ruce. Vykročení zde vyjadřuje dobový, politicky podmíněný optimismus, symboliku cesty k novým zítřkům.
Použité řešení je v mnohém pro Bendu netypické. Jednak je to dynamické pojetí, protikladné jeho statickému neoklasicismu, dále lidovější typus tváře dívky, lišící se od plných, nadčasově neosobních tváří jeho maillolovských žen. Podobně volí soudobý oděv a boty, které spolu s atributem pušky představují vzdálené echo civilizmu, kterým Benda prošel na začátku své dráhy. Celá socha je však laděna v duchu monumentální idealizace, odrážející již budovatelskou atmosféru socialistického realismu s novými požadavky na typus alegorické postavy, směřující spíše k heroizaci obyčejných lidí.

Historie

Umístění sochy k okrasné kašně bylo součástí projektu úpravy náměstí v roce 1951. Socha - v místě všeobecně známá jako partyzánka - díky své umělecké hodnotě, respektive díky tomu, že se zde Benda narodil a bylo tu tedy známo, že jde o významného sochaře, odolala úvahám o zrušení pomníku a zasypání kašny. Naopak kašna byla rekonstruována a její provoz obnoven.

Literatura

http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-pisek/milevsko

Kotalík 1982, repro s. 55, s. 55 a 56, obr. 9, obr. 71Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru