Karel Dvořák

Pomník obětem I. světové války

Kutná Hora

Časové údaje

1933 - 1934

Materiál

bronz

Souřadnice

49°56'52.2996"N, 15°15'56.1996"E  mapa

Památková ochrana: ano

Poznámka

Památka od

03.05.1958

Rejstříkové číslo

44127/2-3317

Popis

Pomník obětem I. světové války je netradičně umístěn na kamenné zdi před gotickou budovou Hrádku. Postava raněného vojáka (označována jako Přísaha) zachyceného při pádu na bojišti se nachází na žulovém podstavci. Voják padá na levý bok, zatímco jeho pravá ruka se zvedá k přísaze. Dvořák umocnil celý výjev pádu tím, že nenechal legionáře dopadnout - jeho levé koleno se nedotýká země. Architektonické řešení pomníku je dílem architekta Pavla Janáka.

Na čelní straně podstavce je nápis: PADLÝM ČEST A MÍR / ŽIVÝM ODPOVĚDNOST A BOJ

Na pravém boku jméno kameníka: JAN CINGROŠ PLZEŇ

Na zadní straně: ZBUDOVAL KOMITÉT PRO POSTAVENÍ POMNÍKU 1934 / SOCHAŘ KAREL DVOŘÁK - ARCHITEKT PAVEL JANÁK

Historie

Historie kutnohorského pomníku sahá do roku 1924. Toho roku vyhrál Karel Dvořák soutěž na památník Československých legií (někdy uváděno jako Pomník obětem I. světové války nebo Pomník legií) pro pařížský hřbitov Pére Lachaise. Památník pojal jako horizontální sousoší čtyř postav: tří žen (alegorie republiky, postava mládí a matky) a umírajícího vojáka. Právě figuru vojáka Dvořák ve zvětšeném měřítku použil na pomník stejné události pro Kutnou Horu. Pomník spadá do druhého Dvořákova tvůrčího období. Právě v roce 1927 se odvrátil od sociálního civilismu a zaměřil se na klasické pojetí sochy, ve kterém se odráží vliv Jana Štursy. Během 30. let se v jeho sochách naproti tomu projevuje stále více vliv baroka, který se projevil ve zvýšené expresivitě, tak jak to je patrné i na pomníku v Kutné Hoře.

Literatura

NOVOTNÝ Kamil: Souborná výstava sochaře Karla Dvořáka (práce z let 1918-1936), katalog výstavy, Mánes, Praha 1936, str. 8

DVOŘÁKOVÁ-DOSTÁLOVÁ LEOPOLDA: Doslovem k dílu sochaře Karla Dvořáka, in: Karel Dvořák, Životní dílo 1893-1950, katalog výstavy, státní zámek Kozel 1951, nepag.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Zuzana Krišková

    ↑ nahoru