Antonín Wildt

Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech

Pomník plzeňského purkmistra s postavou v mírně nadživotní velikosti v Plzni

Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech

Foto Karel Kocourek.

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • L. Wildt (sokl)

Soubor

Okružní pás sadů kolem centra Plzně (Smetanovy, Kopeckého, Šafaříkovy a Křižíkovy sady)

Časové údaje

1861, odhalen 28. července.

Materiál

pískovec

Umístění

Plzeň, Kopeckého sady

Souřadnice

49°44'41.5428"N, 13°22'36.5484"E  mapa

Majitel

město Plzeň

Památková ochrana: ne


Popis

"Velké nadživotní měřítko stojící postavy plzeňského purkmistar prozradilo nevelkou zkušenost s tak náročným podnikem, ale robustnost a jedoduchost formy zde mají stylovou hodnotu také v tom, že vcelku odpovídaly těm požadavkům společenské reprezentace, k nimž tehdy dospívala teprve po pádu bachovského absolutismu volněji se projevující česká měšťanská společnost. Nelze se zbavit dojmu, že Wildt i záměrně oponoval výpravnosti oficiálního pomníku (...) Radeckého (...)." Wittlich 2001, s. 116.

Socha v mírně nadživotní velikosti s pamětní deskou: "MARTINOVI KOPECKÉMU / ZASLOUŽILÉMU MĚŠŤANOSTOVI / SVÉMU / ZVELEBITELI A OZDOBITELI MĚSTA / VĚNUJE SRDEČNĚ / PLZEŇ"

Na podstavci vlevo: "NAROZEN / 1777"

Na podstavci vpravo: "ZEMŘEL / 1854".

Na podstavci vzadu: "MDCCCLXI."

Historie

Martin Kopecký (1777-1854) byl významným purkmistrem města Plzně v letech 1828-1850. Mezi jeho nejvýznamnější počiny patří odstranění středověkých hradeb kolem historického centra Plzně, na jejichž místě pak byly založeny okružní sady. Jedna z jejich částí dnes nese jméno Kopeckého sady po svém zakladateli. Jeho dalším významným dílem bylo postavení tří kašen na rozích dnešního náměstí Republiky ve 30. letech 19. století, tyto kašny byly napojeny na vodárenskou věž v Pražské ulici a zásobovaly střed města pitnou vodou. Zasloužil se také o přivedení vody z pramenů na Roudné do kašny před dnes již neexistující dominikánský klášter v Dominikánské ulici. Kopecký doufal v možnost využití plzeňských pramenů pro lázeňství a založil akciovou společnost pro zřízení lázní. Dnes můžeme najít na okraji městské části Lochotín přírodní památku Kopeckého pramen, jenž byl podchycen roku 1833 právě z podnětu purkmistra.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru