Alois Sopr

Pomník Jana Roháče z Dubé

Původně před Staroměstskou radnicí na místě popravy, později přemístěn do Letohrádku Hvězda

Spolupráce, další autoři

  • František Marek (architekt, autor soklu)

Soubor

Obora Hvězda

Časové údaje

Soutěž 1958, realizace 1960, v r. 1966 přemístěn do Letohrádku Hvězda.

Materiál

pískovec

Rozměry

v. cca 240 cm

Umístění

Praha - Liboc, letohrádek Hvězda proti Libocké bráně.

Památková ochrana: ne


Popis

„...podsaditá postava neohroženého hejtmana táborů a sirotků, urputného Zikmundova protivníka, historicky věrně vypravená kuklou s kalichem, suknicí, škorněmi, palcátem a mečem, působí svou kamennou ztěžsklostí a disharmonickým zkrácením proporcí těla problematicky." (Procházka 1982, s. 31) Na soklu nápis JAN ROHÁČ Z DUBÉ.

Historie

V komunistické interpretaci bylo husitství považováno za nejdůležitější periodu českých dějin. Jednou z klíčových postav radikálního husitství byl i husitský hejtman Jan Roháč z Dubé (1380 - 1437). Ten se po porážce Prokopa Holého v bitvě u Lipan uchýlil na svůj hrad Sion, kde byl v roce 1937 obležen, zajat a 9. září před Staroměstskou radnicí popraven oběšením. Roháčovi byla věnována filmová adaptace Jiráskovy předlohy, kterou natočil režisér Vladimír Borský už roku 1947, vůbec první český barevný film. Tento film zde stojí za zmínku už proto, že právě tvář Otomara Korbeláře se měla stát předlohou jeho pomníku od Aloise Sopra. (P. Taussig: „Není zvykem v našich krajích vztyčovat hercům pomníky. A přesto jsou ještě pamětníci, kteří si pamatují, jak socha Otomara Korbeláře zdobila prostranství Staroměstského náměstí. Oblíbený herec mužného, ba přímo chlapáckého zjevu totiž tak přesvědčivě "vytesal" filmovou podobu Jana Roháče z Dubé, že podle jeho masky vytvořil sochař Alois Sopr sochu hrdinského husitského hejtmana.)
Sopr spolu s architektem Františkem Markem (návrh soklu) zakázku získali na základě vítězství v soutěži (1958). Katalog výstavy v Národní galerii Sopr 1986 uvádí v soupisu vystavených prací soutěžní návrh (sádra, v. 84 cm, 1958, č. 30) a studii (sádra, v. 110 cm, po 1958, č. 31). Socha byla původně koncipována před Staroměstskou radnici, kde byl Roháč popraven, „...zcela nevhodně před zasklenou gotickou arkádou jednoho z domů Staroměstské radnice, zřejmě jako ideový protějšek k soše Jana Želivského od Jaroslavy Lukešové, instalované krátce před tím u vchodu do Novoměstské radnice. Dnes je Soprova socha, která se mezitím stala populární, umístěna v parkovém areálu Letohrádku Hvězda, kde je zřízeno muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše." (Procházka 1982, s. 31)

Literatura

Procházka 1982, s. 31.

Repro in: Sopr 1986, č. 4.

Taussig, Pavel: Jak tesal své role Otomar Korbelář: Milovník šílené rychlosti, Televize 18/2003 http://www.televize.cz/scripts/detail.php?id=13149
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru