Prokop Nováček

Pamětní deska Eduarda Formánka v Klatovech

Pamětní deska s nízkým reliéfem na jeho rodném domě

Pamětní deska Eduarda Formánka v Klatovech

Foto Karel Kocourek, stav 2010

Další foto

Časové údaje

1905

Materiál

bronz

Umístění

Klatovy, kapitána Jaroše 100/I

Souřadnice

49°23'45.1104"N, 13°17'29.7168"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

"PAMÁTCE /PROF. DRA ED. / FORMÁNKA / BOTANIKA A SPISO= / = VATELE ČESKÉHO VĚ= / =NUJE KLUB PŘÍRODOV. / V PROSTĚJOVĚ S / AKAD. SPOL. ÚHLAVOU / * V TOMTO DOMĚ 7/4 45 / + NA BALKÁNĚ POD / ATHOSEM 9/8 1900." Signováno snad vpravo dole, signatura nečitelná.

Historie

Pamětní deska byla odhalena 27. srpna 1905 v bývalé Říšské ulici. Byla pořízena nákladem prostějovského přírodovědného klubu, který k tomuto účelu věnoval tzv. Formánkův fond, který doplnil ze svého na 400 K, a požádal akademický spolek Úhlava v Klatovech o zorganizování slavnosti. Ten v dohodě s městskou radu oslovil cizeléra Prokopa Nováčka, autora předchozí klatovské desky K. S. Amerlinga, který obstaral i odlití do bronzu. Deska došla až v pátek těsně před slavností a byla okamžitě osazena. Nejistota ohledně termínu dodání byla důvodem spíše skromnějšího pojetí slavnosti bez velkých osobností v řadách hostů. Průvod, který tvořily zástupci klatovských spolků, vyšel ze zahrady hotelu Střelnice. Hlavní řeč přednesl Vojtěch Piťha, odborný učitel měšťanské školy v Klatovech. (viz lit.)

Eduard Formánek se narodil dne 7. 4. 1845 v Klatovech, zemřel 9. 8. 1900 v Dafni u řecké Soluně. Studoval filozofii v Praze, v roce 1868 dosáhl doktorátu z filozofie. Působil na gymnáziu v Litomyšli a pak ve Vidnavě. V roce 1873 byl jmenován profesorem na českém gymnáziu v Brně, kde vyučoval přírodopis, matematiku a fyziku. Kromě vyučování se zabýval terénní botanikou, především květenou Moravy a rakouské části Slezska. Byl také významným badatelem flóry Balkánského poloostrova, zamýšlel vydat Květenu Makedonie. Od roku 1887 tuto oblast vždy o prázdninách pravidelně navštěvoval. Právě při jedné z cest na Balkán také zemřel. Údaje o nových balkánských taxonech (údajně jich bylo 140) uveřejnil v časopisu Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn (vycházel v letech 1863-1937, publikoval v něm např. i G. Mendel). Jeho zásadním dílem je dvoudílná Květena Moravy a rakouského Slezska, kterou vydal vlastním nákladem v Brně v letech 1887 a 1892.

Literatura

-: Odhalení pamětní desky spisovateli a botaniku prof. dru Ed. Formánkovi v Klatovech. Šumavan, č. 35, 2. září 1905, s. 2-3.
Piťha, Vojtěch: Prof. Dr. Ed. Formánek. [Slavnostní řeč]. Šumavan, č. 34, 26. srpna, s. 1-2 (první část) a č. 35, 2. září 1905, s. 3 (druhá část).
-: Slavnost odhalení desky na paměť prof. Dra. Ed. Formánka v Klatovech. Klatovské listy, č. 36, 2. září 1905, s. 1-2.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru