Slavoj Nejdl

Památník osvobození v Klatovech

Památník osvobození v Klatovech

Repro z: Klatovy. Město a okolí (původní stav)

Další foto

Spolupráce, další autoři

  • Václav Fiala (obnova památníku včetně doplnění chybějící polokoule, nízký blok se jmény)

Časové údaje

1965 (dle datace technické zprávy alternativního pomníku s tankem z 15. 9. 1964, s tím, že práce budou započaty v březnu a skončeny v  květnu 1965). 2012 kompletní obnova, doplnění chybějící polokoule a bloku se jmény.

Materiál

žula

Umístění

Klatovy, park při Podbranské ulici.

Souřadnice

49°23'38.1084"N, 13°17'29.1912"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

Památník osvobození od fašismu, zasazený do svahu v parku pod jezuitskými kolejemi mezi vzrostlými stromy, má podobu symetricky pojaté architektonické kompozice, tvořené dvěma na koso k sobě přivrácenými pylony (s hranou schodiště svírají úhel 30°), mezi nimiž vznikl úzký průhled. (Na podrobných plánech v SOkA ještě uprostřed mezi nimi kovová, snad bronzová polokoule o průměru 50 cm, dnes odstraněná. Je zachycena ještě na fotografii z konce 80. let v publikaci o Klatovech. Protože dnes je na místě otvor s odříznutou trubkou, šlo nejspíš o věčné světlo.) Jsou postaveny na nízkém soklu, k němuž se přichází po pěti schodech. Na soklu nápis v dlouhé souvislé linii (podobné řešení najdeme i na dalším Nejdlově pomníku stejného určení v Plzni): "HRDINŮM, KTEŘÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠI SVOBODU A V BOJI ZA SVĚTOVÝ MÍR". (Na plánech nápis počíná slovem SLÁVA.)

Dnes je podobně jako četné jiné památníky i tento nevhodně obklopen zelení, která nedá vyniknout jeho přísným tvarům; při obnově v roce 2012 byly také odstraněny betonové truhlíky, které byly předtím nevhodně představeny před pylony, s úpravou zeleně se počítá také.

Historie

Abstraktní monumentální forma a obecně pojatý nápis se vyhýbají připomínce osvobození Klatov Američany, aniž by se - jako tomu je u starší pamětní desky M. Pangráce na klatovské radnici - uchylovaly k historické lži připomínáním pouze Rudé armády. Dvojice pylonů oddělených volným prostorem může být dokonce i skrytou narážkou na dvě armády, které Československo osvobodily. V tomto řešení se odráží uvolněnější atmosféra 60. let. Ostatně alternativní anonymní řešení (SOA Klatovy) mělo podobu ruského tanku na soklu, podobně jako tomu bylo v Praze. Tohle řešení se asi nakonec ukázalo jako příliš provokativní vzhledem k historické pravdě (tank byl nakonec umístěn před kasárnami na Plánické), takže tato realizace má celkově kompromisní ráz. V základech pomníku je uložena prsť z dukelského bojiště.

V roce 2012 proběhla kompletní obnova (V. Fiala). Památník byl také doplněn nízkým kamenným blokem o délce 280 cm se jmény obětí, jehož čelní strana je skosena podobně jako hlavní pylony památníku. Jména byla umístěna tak, aby je bylo možno v budoucnosti doplnit, pokud budou zjištěny dosud neznámé oběti války. Památník včetně písmen byl očištěn, naimpregnován, schodišťové díly byly srovnány a bylo obnoveno spárování. Celá dlažba byla rozebrána a nově položena. Původní ztracená bronzová mísa, ve které hořel oheň, byla nahrazena kamennou polokoulí stejných rozměrů se vsazeným světlem.

Literatura

SOA Klatovy, složka 93

Foto: Klatovy. Město a okolí. Texty František Buriánek, Jan Pilař, Ladislav Stehlík, Josef Šmíd. Praha: Svépomoc 1988, s. 70 - 71.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru