Josef Max

Jubilejní sloup se sochou Karla IV. v Karlových Varech

Časové údaje

1858 (slavnostní odhalení 13. září)

Materiál

zinkal (kamal)

Rozměry

Umístění

Karlovy Vary, park Jeanna de Carro před vilou Lützow v jihozápadním svahu Tříkřížového vrchu

Souřadnice

50°13'24.8088"N, 12°53'8.3508"E  mapa

Památková ochrana: ano

Poznámka

Památka od

03.05.1958

Rejstříkové číslo

14564/4-889

Popis

Scha císaře Karla IV. stojí na vysokém sloupu s kanelovaným dříkem a korintskou hlavicí. Císař je oblečen v bohatě zřaseném oděvu s reliéfně zdobeným pláštěm sepnutým sponou u krku a s korunou na hlavě. Ve své levici svírá dlouhý meč připevněný na mohutném pásu kolem boků. V pravici drží stočenou listinu, symbolicky připomínající založení Karlových Varů. Čelní stěna podstavce směřující k historickému jádru města nesla původně zlacený nápis: „DEM GRÜNDER DIE DANKBARE STADT 1858". Další nápis na podstavci zněl: „ZUR ERINNERUNG AN DAS 500 JÄHRIGE JUBILÄEUM". Na desce zadní stěny soklu přibyl dnes jeho český překlad: „ZAKLADATELI VDĚČNÉ MĚSTO 1858".

Sloup i socha jsou odlitkem ze slitiny zinku, hliníku a olova. Tento v období 19. století hojně používaný materiál, nazývaný zinkal či kamal, sloužil jako náhražka ušlechtilejších materiálů, např. bronzu apod. Ze zinkalu (kamalu) byly tehdy odlévány nejen plastiky, ale i slévárenské modely nebo architektonické prvky (např. doplňuje litinové prvky i štuk na fasádách klasicistního zámku Kynžvart, je zastoupen i na zámcích v Hluboké nad Vltavou či v Červeném Dvoře nedaleko Českého Krumlova). Důvodem pro časté použití tohoto materiálu byla především jeho nižší cena a snadnější technologie výroby.

Historie

Zřízení pomníku souvisí s jubilejními oslavami vzniku města v září 1858. Od tohoto roku se nalézá na dominantním místě v městských sadech. Bohužel nebylo dosud zjištěno, jak a kdy město dílo získalo. (Josef Max zemřel už r. 1855.) Existují však dobová svědectví o ostrých kritikách tohoto umístění, nebot socha nebyla kvůli svému umístění v  přílišné výšce údajně vidět.

"Traduje se historka, že baron Lützow nechal pro názorové neshody s karlovarskými radními a jako výraz opovržení nad umístěním nevelké plastiky císaře Karla IV. přemístit plastiku kočky ze zadní části zahrady a posadit ji na třímetrový sloup do středu kamenného rondelu." (Památky a příroda Karlovarska)

Literatura

Jindřich Kovařík, Václav Minařík, Restaurování jubilejního sloupu s postavou císaře Karla IV. z Karlových Varů, in: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Cheb, 5.-7. září 2006. Brno : Technické muzeum v Brně, 2006

Památky a příroda KarlovarskaLokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru