Celda Klouček

Historie, Průmysl a umění

Dva protějškové reliéfy na průčelí Západočeského muzea v Plzni

Spolupráce, další autoři

  • Josef Škorpil (architekt)

Soubor

Západočeské muzeum v Plzni - hlavní budova

Časové údaje

Asi 1902.

Materiál

štuk

Umístění

Plzeň, Kopeckého sady 2, na hlavním průčelí muzea ve výši oken 1. patra.

Souřadnice

49°44'41.7984"N, 13°22'45.336"E  mapa

Majitel

Západočeské muzeum (Plzeňský kraj)

Památková ochrana: ne


Popis

Dva nízké štukové reliéfy dekorují hlavní průčelí ve výši oken 1. patra. Podobně jako na portálu je i zde ikonografie určena tím, že v muzejní budově v té době sídlily dvě samostatné instituce: Západočeské umělecko-průmyslové muzeum a Městské historické muzeum. V levém z nich je znázorněn kovář jako symbol práce a konkrétně i zdejší průmyslové tradice zaměřené na zpracování kovu (Škoda), v pravé drží kladivo, levou se opírá o desku se symboly architektury (trojúhelník) a umění (zkřížené štětce a sochařské špachtle). Také silueta v pozadí výjevu (chrám sv. Bartoloměje a historické domy na náměstí, kouřící komíny Škodovky) symbolicky vyjadřuje spojení historie a průmyslové současnosti města.

Pravý reliéf je věnován Historii, kterou zastupuje alegorická postava ženy v pravé části výjevu. Účesem, oděvem a atributem prehistorické nádoby v levé ruce ji autor nejspíš pojal jako alegorii pravěkých Slovanů. Pravou rukou se opírá o desku s atrbiuty historie - knihou a skříženými pery. V pozadí silueta nedalekého hradu Radyně. Obě scény jsou zasazeny do dekorativního rámce tvořeného vavřínem.

Dualita umění a průmysl na jedné straně a historie na druhé je tak v této dvojici reliéfů formulována ještě jinak, a sice jako dualita současné průmyslové Plzně a její předchůdkyně, historické Staré Plzně (dnes Starý Plzenec) s tradicí prehistorického osídlení, nad níž se tyčí právě Radyně.Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru