František Pacík

Dramatická krajina

Reliéf na kině Alfa v Sokolově (původně na fasádě, 2011 přemístěn do interiéru)

Dramatická krajina

Foto J. Gordon, 2011.

Další foto Příbuzné práce

Časové údaje

1972 (datace reliéfu ve Spolupráce 1972, s. 39; v tmto roce byl nejspíš dokončen a připraven k osazení. K němu však patrně došlo až později, protože se objevuje i v roce 1975, tentokrát již pod názvem Dramatická krajina a se specifikací, že jde o reliéf na budovu kina. Spolupráce 1975. V červnu 2011 reliéf sejmut kvůli zateplování budovy a přemístěn do interiéru kina Alfa.

Materiál

mramor (mušlový vápenec)

Rozměry

260 x 600 cm

Umístění

Sokolov, u Kina Alfa (na stěně), Heyrovského 1812

Souřadnice

50°10'27.102"N, 12°39'29.2896"E  mapa

Památková ochrana: ne


Popis

V Sokolově má Pacík hned čtyři sochy z pozdního období, které dokládají hloubku a plastické kvality jeho umění. Především je to mimořádný velkoformátový reliéf z mušlového vápence původně na fasádě kina Karpinsk (dnes Alfa). Pacík tehdy provedl dvě práce tohoto druhu. Druhý reliéf byl určen pro areál školy celní správy ve Štěchovicích. K němu se zachoval i precizní sádrový model a lze se domnívat, že podobný si vytvořil i pro sokolovskou realizaci. Marie Klimešová ve zmíněné monografii o sokolovském reliéfu ještě nevěděla, její charakteristiku toho štěchovického lze však vztáhnout i na něj: „Jde o dramaticky se přelévající terén, v němž oblé vlny a provazce (...) vytvářejí společně tekuté silové pole vnitřních energetických zdrojů. Dominantní motiv geologického vrásnění koncepčně reliéf spojuje se staršími Pacíkovými pracemi, zejména s Miocénem (...). Motivy nalezené v geologické prehistorii slouží jako podnět k sebeidentifikaci s hlubokými přírodními silami, jejichž tvarosloví zde Pacík formuluje." Její interpretaci přesně odpovídá i název Dramatická krajina, který se objevuje v dobové soupisové literatuře. Spolupráce 1975 Reliéf doprovázejí dvě drobnější plastiky na travnatém prostranství před kinem v jeho charakteristickém organicky měkkém tvarosloví.

Historie

V červnu 2011 byl reliéf sejmut kvůli zateplování budovy a přemístěn do interiéru kina Alfa. Sejmutí provedla kamenická firma p.Kronuse ze Starého Sedla ve spolupráci se sochařem Jiřím Černým ze Sokolova (Chebu).

Literatura

Klimešová 2008, s. 140 an.

Umění v Sokolově, s. 60-61Lokace vyhledávaného díla:


Seznam objektů na mapě:
    Autor hesla:

    Marcel Fišer

    ↑ nahoru