Zdeněk Palcr

03.09.1927 - 12.07.1996


Literatura

« Zpět na detail autora

Zemina, Jaroslav: Zdeněk Palcr. Výtvarné umění, r. 20, 1970, č. 3, s. 122 - 131.
Zdeňkovi Palcrovi, sochaři a příteli, k jubileu 3. září 1977. Vydáno jako samizdat k padesátinám Zdeňka Palcra. Sestavil Jaroslav Anděl. Strojopis. Praha: 1978.
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Jazzová sekce, Jazzpetit, č. 17, Praha 1982.
Rezek, Petr: Haptická ozvěna a haptická ozvěnovitost. Zdeňku Palcrovi k pětašedesátinám. In: Konserva/Na hudbu, 1992, č. 8, s. 31 - 39. 
Rezek, Petr: Moře a luk. Text z roku 1992 k pětašedesátinám Zdeňka Palcra. In: Literární noviny, příloha Konserva, r. VII, č. 29, 17. 7. 1996, s. 3. 
Koubová - Eidernová, Vladimíra: Obec a půvab. K úsilí zjevit skutečnost duchovního světa budováním figur. Na okraj interview se Zdeňkem Palcrem (Revolver revue, č. 30). In: Architekt, 1997, r. 43, č. 4-5, s. 51-52.
Kapusta ml., Jan: Cesta Zdeňka Palcra k soše. In: Zdeněk Palcr. katalog výstavy. Náchod: Státní galerie výtvarného umění v Náchodě ve spolupráci s nadací Arbor vitae 1997, s. 7 - 45.
Chlupáč, Miloslav: O Zdeňku Palcrovi. In: Zdeněk Palcr. katalog výstavy. Náchod: Státní galerie výtvarného umění v Náchodě ve spolupráci s nadací Arbor vitae 1997, s. 5, 6. 
O soše. Rozhovor Karla Srpa se Zdeňkem Palcrem. In: Výtvarné umění 1990, č. 5, s. 23-29. - Palcr, Zdeněk: Giacomettiho postřeh. In: Konserva/Na hudbu 1992, č. 8, s. 3-26. - Měl jsem pocit, že se po mně něco chce... Rozhovor Vladimíry Koubové-Eidernové se Zdeňkem Palcrem. In: Revolver Revue 30, 1995, s. 240-261. - Zemina, Jaromír: Proslov na vernisáži Palcrovy výstavy v Litoměřicích 26. 2. 1998 - Šetlík Jiří: Vzpomínání na Zdeňka Palcra - Chlupáč, Miloslav: Raná léta Zdeňka Palcra - Kolíbal Stanislav: Několik poznámek k povaze Palcrova díla - Petrová, Eva: Sochy zachovávají své jádro v sobě - Zoubek, Olbram: Ahoj Zdeňku - Janoušek, Vladimír: Pro Zdeňka - Janoušková, Věra: Zdeněk Palcr - Svobodová, Anna: Samota Zdeňka Palcra - Janoušek, Ivo: Člověk a umělec Zdeněk Palcr - Valoch, Jiří: Umělec, který se zapletl do vlastního lasa - Zemánek, Jiří: Dvě kacířské poznámky k dílu Zdeňka Palcra. In: Za Zdeňkem Palcrem. Sborník textů z vědeckého sympozia. Editor Jiřina Kumstátová. Litoměřice: Severočeská galerie v Litoměřicích 1999. 
Fišer, Marcel: Socha jako význam. K textům Zdeňka Palcra. In: Bydžovská, Lenka - Prahl, Roman (eds.): V mužském mozku. Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha. Praha: Scriptorium 2002.
Rezek, Petr: Co námi se děje (Pokus o výklad jedné Palcrovy věty) - Proměna plastičnosti - Maskovitá plasticita. In: Rezek, Petr: K teorii plastičnosti. Sborník textů. Sestavila Eva Fialová. Praha: Triáda 2004.

Vlatní texty:
Giacomettiho postřeh. In: Konserva / Na hudbu, 1993, č. 10, s. 3 - 26.
Naivní svět génia. In: Konserva / Na hudbu, č. 10, s. 2 - 13.
Podhrázského deset soch a zákon specializace. In: Stanislav Podhrázský. Katalog výstavy v SGVU v Náchodě. Náchod: SGVU Náchod 1995.
Ten, kdo zůstal věrný představě své touhy, neboli Chlupáčovo očekávání. In: Miloslav Chlupáč. Katalog výstavy. Litoměřice: GVU v Litoměřicích 1995.
Záhdaný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy. In: Konserva / Na hudbu, 1995, č. 12, s. 92 - 132. Přetištěno in: Ateliér, č. 9, 12. 9. 1996, s. 2.
Giacomettiho postřeh. Pracovní verze, leden 1982. Ediční poznámka Michal Blažek. In: Revolver revue, č. 42/2000, s. 267 n.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru