Milan Knobloch

10.08.1921


Skupinové výstavy

« Zpět na detail autora

1953 - 1954 II. krajské středisko Umělecká beseda. Členská výstava. Valdštejnský palác, Praha
1958 - 1959  Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna
1958 - 1959 Česká soudobá medaile a plaketa. Práce z let 1945 - 1958. Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1959 - 1960  4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
1976 Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 1975, Galerie výtvarného umění v Chebu

1976 Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha
1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ. Dům umění, Olomouc
1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února. Praha
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
1981 Česká drobná plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci. K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců. Mánes, Praha
1987 Současná česká medaile a plaketa. Mánes, Praha
1989 České sochařství 1948 - 1988. Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1996 Česká medaile 1987 / 1996. Pražský hrad, Starý královský palác, Světnice starých zemských desek, Praha
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru