Milan Knobloch

10.08.1921


Sochař a medailér. Působí v Praze.

Narodil se 10. srpna 1921, rodina původem z Rodova u Smiřic se později přestěhovala do Prahy, kde se otec stal úředníkem Pražské úvěrní banky. Studoval na gymnáziu a na obchodní akademii. Během války pracoval jako účetní v Karlínských kovodílnách, později byl totálně nasazen v letecké továrně v Letově. Po válce zkoušky na AVU (malba) i VŠUP (sochařství), uspěl však až napotřetí v roce 1947, kdy byl přijat na AVU do sochařské školy prof. Jana Laudy a později na tři roky do speciálky Otakara Španiela. Po absolutoriu získal u profesora Španiela čestný rok. Po akademii následuje zhruba deset let období, kdy se živil jako štukatér a výpomocemi kolegům (Alois Sopr).
Ve své tvorbě se zabýval se především portrétní tvorbou, a to jak sochařskou (četné busty), tak zejména medailérskou. Jeho doménou je ražená medaile, v níž byl byl ovlivněn učitelem Otakarem Španielem. Vytvořil medaile dr. Aleše Hrdličky, Williama Shakespeara, Mikuláše Koperníka, Jiřího Trnky, Boženy Němcové, Bedřicha Smetany, Antonína hraběte Šporka, Aloise Rašína, Aloise Jiráska, K. H. Borovského, prof. MUDr. Procházky atd., dále je autorem pamětních mincí (Národní muzeum, Národní divadlo, Karel IV., Jan Evangelista Purkyně, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Otakar Španiel) a také tří poštovních známek. Dlouhodobou pozornost věnoval hudebním skladatelům, zejména Bohuslavu Martinů, Gustavu Mahlerovi a W. A. Mozartovi. Tato oblast mu přinesla dokonce významné zahraniční zakázky: v hamburské Státní opeře je umístěna busta a pamětní deska Gustava Mahlera, pro Walhallu vytvořil bustu Johannese Brahmse (2000).
Zhotovil též posmrtnou masku Bohuslava Martinů v roce 1979, když byly skladatelovy ostatky 20 let po jeho smrti v cizině exhumovány a převezeny do Prahy. V roce 1986 provedl rekonstrukci podoby Karla Hynka Máchy ve spolupráci s Emanuelem Vlčkem na základě jeho lebky.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru