Ladislav Fládr

27.06.1935 - 29.08.2007


Sochař, medailér. Působil v Plzni. Člen SČVU (od 1964), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Asociace umělců medailérů v Praze, skupiny Kontakt, skupiny P 89.

Narozen 27. června 1935 v Chlumčanech. Studoval na Pedagogické fakultě v Plzni (J. Wenig, J. Krátký) a v Prešově (J. Hlavsa) obor výtvarná výchova (1954 - 58). Dlouhodobě působil na LŠU (později ZUŠ) v Plzni, od 1992 jako ředitel, v rámci své pedagogické činnosti vydal učebnici Modelování. Realizoval na dvacet prací pro veřejný prostor, intenzivně se věnoval medailérské tvorbě (např. Pamětní medaile lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni). Ve svém díle sledoval především základní impuls kubismu, „který chápal v rozpětí celoživotního díla jako metodu čitelné výstavby a logické traktace hmoty v prostoru vyjadřující harmonický skladebný princip. (...) Není přitom třeba zakrývat, že až umanuté trvání na slohovém názoru, který se vývojově uzavřel před řadou desetiletí, ztělesňuje konzervativní pozici odmítající aktivně reflektovat živé výtvarné dění a do jisté míry rezignující i na ambicióznější vlastní tvůrčí vývoj." (Petr Jindra). Zemřel v Plzni 29. srpna 2007.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru