Josef Malejovský

19.04.1914 - 20.12.2003


Skupinové výstavy

« Zpět na detail autora

1940 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1943 - Umělci národu 1943, Praha

1943 - Mánes 1943, Mánes, Praha

1944 - Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha

1946 - Mladé české sochařství, Topičův salon, Praha

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Zlín

1949 - Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť

1949 - Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1949 - Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha

1951 - I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1951 - Ausstellung der tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín

1954 - Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha

1956 - Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957 - IV. Bienal do museu de arte moderna, Sao Paulo, Sao Paulo

1958 - Skupina 58, Mánes, Praha

1959 - Tšekkoslovakian nykytaidetta/Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli/Helsingfors Konsthall, Helsinky

1960 - 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1960 - Soudobé české malířství 1945-1960, Dům umění, Olomouc

1961 - Hluboká 1961, Dům umění města Brna, Brno

1964 - Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice

1967 - Skupina 58: 5. výstava, Mánes, Praha

1969 - 2. pražský salon, Dům U Hybernů, Praha

1871 - Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1972 - Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha

1973 - Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha

1973 - Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha

1975 - Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1976 - Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc

1977 - Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha

1977 - Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha

1978 - Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha

1979 - Pražští sochaři, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1979 - Díla pedagogů vysokých uměleckých škol ČSSR, Středočeská galerie, Praha

1980 - Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1981 - Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1981 - České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1981 - Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha

1982 - České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav

1982 - Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha

1983 - Českoslovenští umělci za mír, Památník národního písemnictví, Praha

1983 - 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1985 - Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1987 - Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes

1987 - Český portrét 1877-1987, Středočeská galerie, Praha

1987 - S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

1987 - Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha

1988 - Lidé-život-práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

1988 - Salón pražských výtvarných umělců ´88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha

1988 - Praha-Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaily XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha

1989 - České sochařství 1948-1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru