Josef Augustin Paukert

19.03.1879 - 31.12.1960


sochař, medailér

Narodil se 19. března 1879 v Chocni. V letech 1894-1897 studoval na Odborné škole pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. Mezi lety 1901 - 1904 pokračoval ve studiu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru prof. Stanislava Suchardy. Následujících deset let, až do vypuknutí 1. světové války, strávil v Římě na Accademii di Belle Arti. V Římě se věnoval především medailérství a portrétům. Tvořil novoklasicistní intimní portrétní plakety v nízkém reliéfu např. Páter X. Z římského pobytu pochází i jeho přezdívka Stino, kterou používal i po návratu do Prahy. Kromě medailí a plaket vytvářel dekorativní plastiku, vázy a náhrobky.

Je autorem řady sochařských realizací pro architekturu z 20. a 30. let. Mezi nejvýznamnější patří sochařská výzdoba Hornického domu v Mostě (1925) nebo Ministerstva obchodu v Praze (1932). Zemřel 31. prosince 1960 v Praze.
Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru