Jaroslav Dittrich

28.12.1899 - 10.11.1974


Sochař, cizelér, umělecko-průmyslový výtvarník, restaurátor. Působil v Praze, později v Plzni.

Narozen 28. prosince 1899 v Nýřanech. Studoval na Státní odborné škole pro uměleckoprůmyslové zpracování kovů v Hradci Králové (1922 - 23) a v letech 1926 - 33 na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Nejprve žil a pracoval v Praze jako uměleckoprůmyslový výtvarník a restaurátor (např. stříbrná tepaná koruna pro pražské Jezulátko). Později přesídlil do Plzně, kde žil a pracoval až do své smrti. Po nějaký čas zde působil v propagačním oddělení Škodových závodů. Restauroval Alšova sgrafita v Nerudově ulici. Významná je i práce cizelérská, vytvářel umělecky i technicky náročné šperky, medailony aj. Zemřel 10. listopadu 1974 v Plzni
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru