Hana Wichterlová

02.03.1903 - 29.08.1990


Hana  Wichterlová

Hana Wichterlová

sochařka

Hana Wichterlová se narodila 2. března 1903 v Prostějově. V letech 1919 - 1923 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jana Štursy. Patřila společně s Vincencem Makovským, Bedřichem Stefanem a Josefem Wagnerem k silné sochařské generaci, která se v poválečných letech profilovala právě v ateliéru Štursy. V letech 1926 - 1930 pobývala společně s Vincencem Makovským v Paříži. Toto období lze pro její tvorbu považovat za zásadní. Pod vlivem surrealismu vytvořila několik svých nejlepších plastik mj. Torzo s vázou (1928) nebo Kompozici-pomeranč (1929-1930). V roce 1931 byla přijata za členku SVU Mánes. Vystavovala na legendární výstavě Poesie 32 (1932). Z tohoto roku pochází radikální plastika Pupen. Elementární organické tvarosloví symbolizovalo přírodní růst a životní energii. Wichterlová se již v Paříži začala zajímat o východní filozofii. Tento zájem vrcholil v poválečném období sérií meditativních hlav. V roce 1942 si vzala za manžela sochaře Bedřicha Stefana. V šedesátých letech se plastikou Lusk (1967 - 1968) navrátila k elememtárním organickým formám.

Wichterlová je jednou z nejdůležitějších postav českého sochařství 20. století. Svým předválečným sochařským tvaroslovím předznamenala vývoj následujících let. Její dílo upadlo v poválečných letech, v důsledku politické situace v zemi, v zapomění. Opět se vynořilo v šedesátých letech zásluhou Petra Wittlicha. Wichterlová zemřela 29. srpna 1990 v Praze.
Autor hesla:

Zuzana Krišková

↑ nahoru