František Bálek

04.06.1954


František Bálek

Zdroj: www.balek-sochy.wz.cz

Sochař, restaurátor. Působí v Plzni. Člen UVU plzeňské oblasti, Asociace momentary art, skupiny P89.

Narodil se 4. června 1954 v Plzni. Vyučil se keramikem v Karlovarském porcelánu - závod Duchcov, v letech 1979 - 1985 studoval VŠUP Praha (užité sochařství, prof. Josef Malejovský). 1982 studijní pobyt na Muchinově institutu v Leningradě. Po škole se vrátil do Plzně, kde začal spolupracovat na veřejných zakázkách s Aloisem Soprem, Ladislavem Fládrem či Břetislavem Holakovským. Hlavním tématem v jeho tvorbě je lidská, především ženská figura, často na erotické téma, v efektní dekorativní manýře. Volně přechází mezi různými typy modernistického tvarosloví, od kubistické deformace do faset, přes elegantní stylizaci tvaru v duchu artdeca či bruselského stylu až třeba po ozvuky abstraktních organických tvarů Henry Moora. Vedle bronzu a kamene používá i atypické materiály, jako jsou pryskyřice či dráty. Po roce 1989 se začal věnovat i sochařství z ledu a písku zejména v rámci nejrůznějších mezinárodních soutěží. Stal se i zakladatelem Asociace momentary art, sdružující sochaře, kteří pracují s těmito pomíjivými materiály.
Autor hesla:

Marcel Fišer

↑ nahoru